2013
Juryrapport Beeldentuin Suëstra 2013 Susteren PDF Afdrukken E-mailadres

Op 9 september 2013 hebben wij ons weer een oordeel gevormd over de beelden die in het laatste expositiejaar van de stichting Beeldentuin Suëstra zijn tentoongesteld. Ook dit – en misschien wel vooral dit laatste – jaar was het extra moeilijk ons een goed en afgerond oordeel te vormen. Niet alleen vanwege het feit dat er ook nu markante en prachtige kunstwerken zijn opgesteld – wat de keuze weer moeilijk maakte –, maar ook en met name omdat door het voor de laatste keer aankopen van een kunstwerk een afronding wordt gegeven aan dit mooie stukje Susteren. In ons advies van 2012 hebben wij al onderstreept dat het hier gaat om een 'Gesamtkunstwerk' en daar moet ook het laatste kunstwerk in passen. Dit onderstreept eens te meer dat deze beeldentuin als zodanig in stand moet worden gelaten, óók wanneer de beeldentuin zoals de bedoeling is wordt overgedragen aan de gemeente Echt-Susteren!!


Na onze rondgang door de beeldentuin en na uitvoerig overleg hebben we gekozen voor het beeld "Wachter van de Tuin" vervaardigd door Huub Rossel. Dit beeld wordt door ons gezien als een spannend beeld dat een geheel eigen 'vormentaal' heeft. Het heeft een sterk driedimensionaal karakter door de tekening van de platen in de ruimte. Het open en gesloten gedeelte van de platen heeft een krachtige werking. Ook is het beeld in hoge mate vandalismebestendig, iets dat in deze tijd helaas steeds meer moet worden meegewogen.


Mocht dit financieel mogelijk zijn dan adviseren wij ook een tweede beeld aan te kopen. Het beeld van Ruud van der Beele "Tegenstelling" past binnen het totaalconcept van de beelden-tuin Suestra en is een toevoeging wat betreft uitstraling, beeldtaal en materiaalgebruik

 

Dit brengt ons tot een visie over de tuin als zodanig, nu deze na de voorgestelde aankoop als compleet moet worden gezien. Wij vinden het van belang dat wordt gezocht naar een andere indeling van het expositieterrein waarbij de verschillende beelden toegankelijker worden gemaakt door het aanleggen van een andere padenstructuur visit this web-site. Het moet mogelijk zijn voor ook minder validen om dichter bij de beelden te komen dan nu mogelijk is. Bovendien kunnen – wanneer wordt gewerkt met bepaalde groenvoorzieningen – de beelden extra worden geaccentueerd, waarbij het wellicht te overwegen valt om één of meer beelden op een verhoging te plaatsen. In ieder geval willen wij bij een eventuele herinrichting van de tuin graag van advies dienen.

 

En in dat kader kunnen wij ons bij voorbaat voorstellen dat het gehele gebied qua indeling nader wordt bekeken, te meer omdat de beeldentuin bezien vanuit het kerkplein te zeer lijkt te zijn weggedrukt naar achteren. Een meer open, toegankelijker, karakter van de tuin lijkt ons dan ook wenselijk. Deze beeldentuin die na 10 jaar opbouw een eindfase heeft bereikt verdient daarom een duidelijke bewegwijzering. Het is voor de eigen bevolking en regio een trekpleister op kunstgebied en een verrijking voor Susteren.

 

In ieder geval zijn wij verheugd dat ook 2013 tot een duidelijke keuze heeft kunnen leiden en Susteren binnenkort weer een nieuw kunstwerk rijker is!!

 

Susteren, 9 september 2013

De jury,

Yvonne Mostard | Erik Kierkels

 


Sponsoren

www.beeldentuinsuestra.nl wordt u aangeboden door:

Mikromedia | Multimedia Services

 

Beeldentuin Suëstra wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gemeente Echt-Susteren

Provincie Limburg

Rabobank Westelijke Mijnstreek

Weinheimer Natuursteen

Simons Grafisch Totaal

MH roadstyling

Hans Wagter BV

Prins Bernhard Cultuurfonds